Salarizare si personal

Servicii Salarizare

Servicii Salarizare

            Externalizarea evidentei salariilor este pentru multe Companii o solutie de a obtine in mod sigur confidentialitatea ce se impune in interiorul Organizatiei, precum si mentinerea securitatii acestora.

            Va oferim servicii salarizare complete in conformitate cu legislatia specifica:

–          Preluarea datelor primare de la Client

–          Verificarea pontajelor si procesarea acestora

–          Efectuarea calculelor salariale, a contributiilor societatii si retinerilor la angajati

–          Intocmirea Statului de  plata

–          Efectuarea calculului pentru achizitia si distribuirea tichetelor de masa

–          Intocmirea Borderourilor pentru distribuirea tichetelor de masa

–          Intocmirea si depunerea declaratiilor catre ANAF

–          Intocmirea foilor de varsamant/a ordinelor de plata pentru achitarea datoriilor catre bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat

Va atragem atentia ca la fiecare sfarsit de an sunteti obligati sa faceti Programarea concediilor pentru anul urmator, pentru toti salariatii dumneavoastra.

Personal si Resurse Umane

            De la angajarea primului salariat, trebuie sa respectati prevederile Codului Muncii – Legea 53/2003, cu privire la continutul si existenta urmatoarelor:

–          Contractului individual de munca, a Fisei de Post, a Criteriilor de Evaluare a fiecarui angajat

–          Transmiterea REVISAL (registrul de evidenta al salariatilor) a contractului de munca cu o zi inainte de angajare

–          Regulamentul de ordine interioara

De toate acestea ne putem ocupa noi in colaborarea pe care v-o propunem printr-un contract particularizat pentu acest tip de servicii, in vederea asigurarii documentelor obligatorii mentionate mai sus dar si pentru urmatoarele:

–          intocmire contract individual de munca

–          intocmire acte aditionale pentru modificari ale contractului de munca

–          intocmire adeverinte salariati: adeverinta de vechime, adeverinte salariu, pentru medicul de familie, pentru spital, in functie de necesitate

–          completare si transmitere REVISAL pentru modificarile survenite in contractul individual de munca

–          intocmire Decizii de incetare/suspendare contract individual de munca