AUDITARE Situatii financiare

Servicii intocmire si certificare BilantServicii intocmire si certificare Situatii Financiare

Important de stiut !

Toate societatile au obligatia de a intocmi si depune Situatiile Financiare anuale, chiar daca se afla in perioada de suspendarea temporara a activitatii.

Raportarile contabile semestriale sunt obligatorii doar pentru societatile a caror cifra de afaceri anuala din anul precedent a depasit echivalentul in  lei a 300.000 ron.

Contacteaza-ne acum pentru servicii intocmire si certificare Bilant 

Documentele necesare  pentru elaborarea acestui Raport, sunt:

–          Copie Act constitutiv

–          Copie Bilant echivalent an anterior pentru preluarea soldurilor initiale

–          Copie Balanta verificare decembrie/iunie

Componenta Situatiilor financiare anuale:

–          Bilant

–          Cont de profit si pierdere

–          Situatia modificarilor capitalurilor proprii

–          Situatia fluxurilor de trezorerie

–          Un rezumat al politicilor contabile semnificative si alte note explicative

Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei, modificarilor capitalului propriu si fluxurilor de trezorerie ale societatii pentru respectivul exercitiu financiar.