Alte servicii

Manual de politici contabile

  • Asistenta/intocmire Manual de politici contabile

            Orice societate are obligatia de a intocmi manualul de Politici contabile, in cazul in care evidenta contabila nu este contractata cu o firma specializata.

            Va putem asista in elaborarea acestui Manual cu sfaturi si consultanta adecvate, sau puteti opta pentru serviciul complet de editare al acestuia.

  • Intcmirea altor Rapoarte pe baza datelor si informatiilor contabile si financiare

            In functie de necesitatile tuturor celor interesati de Companie: actionari, creditori, investitori, stat, salariati, furnizori, clienti, etc. in diferite momente ale activitatii economice, ce constau in punerea la dispozitia acestora  a informatiilor solicitate sub forma de rapoarte, analize, Situatii financiare anuale, care sa conduca la fundamentarea deciziilor ce se impun.

  • Asistenta in redactarea Procedurilor  de Control Intern

            Pentru asigurarea unei bune functionari a activitatii Companiei pe care o administrati, precum si asigurarea aplicarii deciziilor luate de catre angajatii pe diferite functii din Organigrama, trebuie sa intocmiti si sa puneti in practica Procedurile de Control intern.

            Va putem asista la intocmirea Procedurilor interne adecvate in functie de specificul si cerintele activitatii dumneavoastra:

–          Proceduri legate de Clienti si Furnizori

–          Proceduri legate de Personal si Resurse Umane (recrutare, evaluare, salarizare, sanctiuni)

–          Procedura si norme interne privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism

  • Asistarea in realizarea Inventarierii periodice sau anuale

            Elaborarea procedurii de Inventariere, urmarirea modului de realizare a inventarierii cu respectarea Reglementarilor in vigoare, verificarea inregistrarilor contabile pentru valorificarea inventarului, etc.