Analiza financiara

analiza financiara

Obiectivul principal al oricarei afaceri il constituie maximizarea profitului prin utilizarea eficienta a resurselor:

–          de capital,

–          materiale si

–          factorului uman.

            Analiza financiara si calculul de indicatori financiari ajuta la identificarea problemelor cheie ce impiedica dezvoltarea activitatii si concura la diagnosticarea starii diferitelor procese si fenomene, oferind conducerii o sursa de informatii utile, pentru fundamentarea si adoptarea deciziilor manageriale.

            Elementele de performanta financiara se structureaza pe cele trei activitati:

–          activitatea de exploatare

–          activitatea financiara

–          activitatea extraordinara

            Serviciile pe care le oferim persoanelor juridice cu activitatea in Galati, sunt urmatoarele:

–         intocmirea dosarelor de creditare care sa contina: Buget de Venituri si Cheltuieli, Cash Flow, calcul alti indicatori  financiari solicitati de Banci, etc

–         analiza cheltuielilor in functie de specificul activitatii firmei

–         analiza capitalurilor si imobilizarilor

–         analiza creantelor si datoriilor

–         intocmirea Bilantului Financiar, Bilantului Functional, Soldurilor intermediare de gestiune

      In analiza financiara pe care o efectuam in functie de solicitarile particularizate, utilizam ca principali indicatori financiari:

–          Lichiditatea

–          Solvabilitatea

–          Gradul de indatorare

–          Viteza de rotatie a activelor circulante

–          Indicatori de performanta ai contului de profit si pierdere;

–          Indicatori de rentabilitate

–          Indicatori de risc financiar